بنایی می کنم، اما ترک وطن هرگز...!؟

آمریکایی ها بیشترین ارتفاع پروازشان با هواپیمای اف4، 35هزار پا بود،اما وقتی از شهید عباس اکبری امتحان گرفته بودند، او تا ارتفاع 50هزار پا پرواز کرده بود، همان موقع ژنرال حیرت زده آمریکایی گفته بود:"به ایرانی علم را بده، ببین چطور عمل می کند!"

عباس کاملا مسلط،مقتدر،توانا و تیزهوش بود. خیلی از کشورهای خارجی به او پیشنهاد های کلان کرده بودند، ولی عباس می گفت:"تا وقتی مملکت من نیاز به خلبان داشته باشد،من در خدمتم.اگر هم نیازی نباشد،من که بنایی بلدم،می توانم از همین راه زندگی خودم را اداره کنم"

منبع:کتاب بازگشت یک شهاب، صفحه 34

/ 0 نظر / 22 بازدید