السلام علیک یا حسن بن علی (ع)

وقتی وضو می گرفت، تمام بدنش از ترس خدا می لرزید و چهره اش زرد می شد. می پرسیدند: ای پسر

رسول خدا! چرا؟ می فرمود: «بنده و عبد خدا باید هنگامی که آماده بندگی به درگاه او می شود، از ترس

او رنگش تغییر کند و اعضایش بلرزد».(3)

وقتی به آستان مسجد می رسید، می گفت: «خدایا! مهمانت بر در خانه است. ای نیکو کار! بدرفتار به سویت

آمده است. ای خدای کریم! به زیبایی هایی که داری، از زشتی هایی که از من می دانی، در گذر».(4)

وقتی به نماز می ایستاد، تمام تنش می لرزید.

امام صادق (علیه السلام) می گفت: «امام مجتبی (علیه السلام) عابدترین مردم زمان خودش بود».(5)

/ 2 نظر / 64 بازدید
سعید

خدایا! شاکرم ... که شیعه ام... [گل]