صندلی وفا ندارد...

از همان کودکی بارها شنیده بود که صندلی وفا ندارد.

بیست و دو  سالش نمیشد که یک صندلی قسمت او شد.

او، حالا دقیقا بیست و هفت سال است که با آن صندلی اخت شده است.

گویا این بار آن قانون همیشگی می‌خواهد نقض شود و این صندلی چرخدار تا روز شهادتش با او بماند...

/ 0 نظر / 26 بازدید