چرا نمی ترسید که راست بگوید؟!


پرسیدند آیا انسان باید بجز زکات نیز باید چیزی از مالش بپردازد؟
پیامبر (ص) فرمود: آری، اگر گرسنه ای اظهار گرسنگی کند، مسلمان باید سیرش کند و اگر برهنه ای لباس بخواهد او را لباس بدهد.
گفتند: میترسیم دروغ بگوید! فرمود: چرا از این نمیترسید که راست بگوید؟!
منبع: بحار 75/46

/ 1 نظر / 31 بازدید
آشنا

اتفاقا ما هم همينطوريم و اگر ده هفته اش را هم فيلم بگيرند و پخش كنند ، برامون فرقي نميكنه؛ آخه كلا از رو نمي ريم!!!!!!!!!!!!!!!... گناه ادمو پوست كلفت ميكنه!!!