بهشت یا جهنم؟!

«روزی هارون از اِبن سَمّاک موعظه و پندی درخواست کرد. ابن سماک گفت: ای هارون! بترس از اینکه وسعت بهشت به مقدار آسمان ها و زمین است و برای تو، به اندازه جای پایی هم نباشد»

مجله:طوبی-تیر 1386، شماره 19


/ 0 نظر / 24 بازدید