در صف کمال

از زشت رویی پرسیدند:

آنروزکه جمال پخش می کردند کجا بودی؟

گفت : در صف کمال

/ 2 نظر / 26 بازدید
کلنگ

از خدا بعید بود صف ها رو همزمان بچینه!