پاره‌های شب تاریک!

این «فتنه آخر الزمان» که می‌شنویم چگونه فتنه‌ای است؟

– خدا کند ولو با تقیه کردن از طریقه اهل حق و اهل بیت (ع) مخذول نشویم. گرفته شدن ایمان از اهل ایمان، از کشته شدن آنها بدتر است. در روایت است که فتنه‌هایی بر اهل ایمان می‌آید «فتن کقطع اللیل المظلم» فتنه‌هایی همانند پاره‌های شب تاریک!


/ 0 نظر / 23 بازدید