توصیه خواندنی امام حسن‌عسکری (ع) به شیعیان

امام حسن عسکری (ع) فرمود: تقواى الهى داشته باشید، مایه زینت باشید نه زشتى، تمام دوستى خود را به سوى ما بکشانید و همه زشتى را از ما بگردانید، زیرا هر خوبى که درباره ما گفته شود ما اهل آنیم و هر بدى درباره ما گفته شود ما از آن به دوریم.

منبع: «أعیان الشّیعة،جلد 2، صفحه 41و بحارالأنوار جلد 75، صفحه 372»

/ 0 نظر / 26 بازدید