سهمیه جانبازی

 

به خاطر جدا نماندن از رفقا، بالاخره خودش را راضی کرد که برای اولین بار از سهمیه جانبازی اش استفاده کند.مدیرکل بنیادشهیدذیل درخواست کتبی اش،این طور پاراف کرده بود:
«اختصاص یک قبر از سهمیه جانبازان در مجاورت قطعه شهدا به نامبرده فوق بلامانع است.»

***

(برگرفته از مجموعه داستان در دست نگارش «استخوانهای دوست داشتنی»)

/ 0 نظر / 29 بازدید