سالی که نکوست...

بر دشمن و دوست اعتبارش پیداست

در سینه عاشقان مزارش پیداست

نوروز بر سر سفره زهرا هستیم

سالی که نکوست از بهارش پیداست

نوروز فاطمیتان سرشار از لحظه های خوب.


/ 0 نظر / 23 بازدید