/ 2 نظر / 105 بازدید
armincrazy

ممنوووووووووووووووووووون armincrazy.persianblog.ir

پویا

قصه‌ی ِ غصه‌ی ِ یعقوب همین بود که کاش بادها عطر که دادند، خبر هم بدهند ما که هی زخم زبان از کس و ناکس خوردیم چه تفاوت که به ما زخم ِ تبر هم بدهند خسته‌ام مثل یتیمی که از او فرفره‌ای بستانند و به او فحش ِ پدر هم بدهند... حامد عسکری[گل]